MASA&MOC

Inscenácia na motívy eseje nositeľa Nobelovej ceny Eliasa Canettiho.

20

May

Popis

Prvá (zakladajúca) inscenácia novovzniknutého AntiTeatra na motívy rozsiahlej eseje nositeľa Nobelovej ceny Eliasa Canettiho Masse und Macht (1960), ktorá hovorí o tom, ako jedinec v mase stráca svoje úzkosti a zábrany; ako sa slastne rozplýva v dave. Masa je podľa Canettiho prírodný úkaz, nebezpečný živel a dravý živočích; moc – nástroj jej ovládania.

Predpoklady:
a) V čase, keď spoločenský diskurz čoraz ostrejšie rozdeľuje ľudí na tábory, ktoré v sebe obsahujú (a to treba povedať priamo) kryštály proti sebe stojacich vojenských más, je dôležité vytvoriť priestor pre samostatné a kritické myslenie nezávislé na akejkoľvek mase.
b) Prvým, najťažším a najdôležitejším krokom je: vymedziť sa voči sebe samému. Človek sa najprv musí postaviť sám proti sebe (zoči-voči). Aby sa videl. Aby sa mohol spoznať.
c) Pretože poznanie a mier sú cieľom tohto procesu.
Cieľ:
Cieľom inscenácie je analyzovať fenomén masy a moci do takej miery, že ho v nás paralyzujeme.
 
 
Rezervačný formulár