Kontakt

Korešpondenčná adresa:
AntiTeatro, o.z.
Veterná 491/12
931 01 Šamorín
IČO: 51198789
DIČ: 2120712528
č. ú.: SK26 1100 0000 0029 4804 8868

Napíšte nám: