Kontakt

Korešpondenčná adresa:
AntiTeatro, o.z.
Veterná 491/12
931 01 Šamorín

IČO: 51198789
DIČ: 2120712528

č. ú.: SK26 1100 0000 0029 4804 8868

Napíšte nám:

Vstupenky